W ciągu pierwszych pięciu lat życia dziecko rozwija około 50 proc. swoich zdolności uczenia się, a kolejne 30 proc. do ósmego roku życia. Nie przedszkola i nie szkoły, ale rodzice mają największą rolę w kształtowaniu i wspieraniu rozwoju swoich dzieci. Poznaj 10 rad, jak wspierać swoje dziecko w rozwoju od najmłodszych lat.

1. Przytulaj i okazuj miłość 

Obok zapewnienia podstawowych warunków do życia i nauki, kontakt fizyczny jak głaskanie i przytulanie to niezbędne elementy prawidłowego rozwoju dzieci. Dzięki temu czują wsparcie, bliskość, miłość, a to sprawia, że łatwiej jest im się uczyć i stawiać czoła trudnościom.

2. zdanie

Buduj w dziecku poczucie bycia ważnym i słuchanym, dlatego proś je o pomoc i rady oraz pytaj o zdanie przy podejmowaniu ważnych dla rodziny decyzji. Dzięki temu będzie wiedziało, że jego opinia ma znaczenie i nauczy się budowania i obrony swoich poglądów.

3. Rozwijaj zainteresowania

Jeśli Twoje dziecko zainteresował jakiś temat na zajęciach, któremu nie poświęcono zbyt wiele czasu, pomóż mu w zaspokojeniu głodu wiedzy. Gdy przedmiotem ciekawości stały się gwiazdy – idźcie do centrum nauki lub planetarium, jeśli zafascynowała go technika kolażu na plastyce – wybierzcie się do galerii sztuki lub muzeum, gdzie zobaczy inspirujące dzieła. Wyszukujcie informacji w książkach i internecie. Dzięki rozwojowi w interesujących je sferach, dziecko będzie czuło się pewniejsze siebie, swojej wiedzy i będzie wiedziało, że może polegać na rodziców, gdy czegoś nie rozumie w szkole.

4. Znajdź czas na wysłuchanie

Możliwość opowiedzenia o swoich codziennych wydarzeniach problemach jest dla dziecka niezwykle ważne. Pozwala mu poczuć się ważne i zrozumiane, uzewnętrzni swoje myśli i odreaguje emocje poprzez opowieść, a czasem przez śmiech lub płacz. Rodzice pytając „jak było w szkole”, zazwyczaj oczekują informacji o tym, czego dzieci nauczyły się na zajęciach i ile mają pracy domowej, maluchy jednak emocjonują się bardziej innymi sprawami, np. tym, że koleżanka ma nowe naklejki na zeszycie, a kolega z klasy strzelił więcej goli. Pozwalaj się wygadać i słuchaj z zainteresowaniem wszystkich historii, które w życiu małego człowieka mają wielkie znaczenie.

5. Nie obwiniaj za niepowodzenia

Jeśli Twoje dziecko w przeciwieństwie do rówieśników nie radzi sobie z niektórymi zadaniami, może to oznaczać, że potrzebuje więcej czasu na praktykę i naukę. Postaraj się pomóc mu w opanowaniu nowej umiejętności i nie obwiniaj go za niepowodzenia. Staraj się dopasować naukę do jego indywidualnych możliwości i potrzeb. Pamiętaj, że chodzi do szkoły, aby dopiero się uczyć.

6. Zostań uczniem dziecka

Doskonałym sposobem na wsparcie rozwoju i wzmocnienia poczucia bycia ważnym jest poproszenie dziecka o to, aby nauczyło nas czegoś nowego. Dzięki temu poczuje się docenione i pewniejsze siebie, a przy okazji my i dziecko nauczymy się czegoś nowego.

7. Nie dawaj gotowych odpowiedzi

Pomagając dziecku w nauce, nie podawaj mu gotowych rozwiązań. Jeśli nie zna odpowiedzi, staraj się je ukierunkować, aby samo zdołało rozwiązać problem. Dzięki temu zyska satysfakcję i zachętę do dalszej samodzielnej nauki.

8. Słuchaj pytań i odpowiadaj z zaangażowaniem

Doceniaj zadawane przez dziecko pytania i nie ignoruj ich. Staraj się słuchać uważnie i wypowiadaj się z zaangażowaniem. Jeśli nie znasz odpowiedzi, sięgnijcie wspólnie do źródeł wiedzy i znajdźcie odpowiedź na nurtującą kwestię.

9. Pozwalaj dziecku na błędy

Dzięki błędom uczymy się, dlatego pozwól dziecku na ich popełnianie i czerpanie z nich lekcji.

10. Utrzymuj pasję nauki

Na początku wszystkie dzieci chętnie się uczą i z pasją realizują wszystkie zadania. Wynika to z ich naturalnej potrzeby poznawania świata i rozwoju. Nie pozwól mu zatracić w sobie tej pasji. Niezależnie od zdarzeń, staraj się być zawsze blisko niego i po jego stronie. Rozwijaj w nim zainteresowania i wspieraj w odkrywaniu nieznanego. Dzięki temu, każdy dzień nauki będzie dla niego wielką przygodą.