Twój maluch ma dysleksję? Nie ma powodów do rozpaczy! Istnieją skuteczne terapie i ćwiczenia dedykowane dla dzieci z wybranym rodzajem dysleksji. Sprawdź, jak możesz pomóc maluchowi w rozwoju i nauce, aby miało równy start i dorównywało swoim rówieśnikom.  

Kontakt z placówkami specjalistycznymi

Mając dziecko z dysleksją, powinno się poprosić o wsparcie szkolnego psychologa lub pedagoga. Dysleksja powinna być rzetelnie zdiagnozowana, ponieważ istnieje kilka jej odmian, które mają różne konsekwencje i nastręczają maluchowi różnych trudności. Dobrym źródłem wiedzy i pomocy są terenowe oddziały Polskiego Towarzystwa Dysleksji (znajdują się we wszystkich miastach wojewódzkich). Diagnoza pozwoli na określenie dedykowanej terapii i metod nauczania.

Stały kontakt z nauczycielami

Dziecko z dysleksją ma trudności z czytaniem, pisaniem, zapamiętywaniem informacji oraz skupieniem się na lekcjach. Aby ułatwić mu naukę i funkcjonowanie w szkole, zadbaj o stały kontakt z nauczycielami malucha. Odbierając go ze szkoły wystarczy parę minut rozmowy z wychowawcą, aby być na bieżąco z jego postępami i kontrolować jego rozwój. Komunikacja powinna być obustronna – zgłaszaj nauczycielom wszelkie niepokoje związane z edukacją, aby wspólnie opracować najlepszy plan działania.

Kształtowanie więzi społecznych

Dziecko powinno mieć pewność, że z każdą sprawą może przyjść do rodzica. Zaufanie jest podstawą solidnego wychowania. Nie lekceważ problemów dziecka z rówieśnikami i nie pozwól, aby musiało samodzielnie zmagać się z emocjami, których być może nie do końca rozumie.

Wspólne odrabianie lekcji

Borykając się z trudnościami z nauką, dziecko łatwo może się zniechęcić do niej i nie przykładać wagi do odrabiania lekcji. W takim przypadku jest to szczególnie ważne, aby maluch miał poczucie, że rodzic trzyma pieczę nad jego rozwojem. Poradź mu, aby odrabiał lekcję w brudnopisie, przedstawiał je Tobie do sprawdzenia, a potem przepisywał do zeszytu „na czysto”. Należy pamiętać, aby nie odrabiać lekcji za dziecko. Przyzwyczajaj je do samodzielności tak często, jak to możliwe, zachowując jednocześnie kontrolę nad jego poczynaniami.

Ćwiczenie czytania

Dzieci z dysleksją niechętnie czytają lektury szkolne. Mają kłopot ze składaniem liter oraz dłuższym utrzymaniem skupienia. Spraw, aby czytanie kojarzyło się dziecku z przyjemną aktywnością i dawało mu radość. Możesz motywować je, pokazując mu konkretne wartości płynące z czytania: poszerzanie wiedzy, umiejętność znajdywania informacji, pobudzanie wyobraźni, uzyskiwanie odpowiedzi na pytania, poznawanie przygód bohaterów oraz poznawanie różnych sposobów wyrażania myśli i rozwiązywania problemów.  Znając upodobania dziecka do konkretnych tematów, możesz podsuwać mu lektury z nimi związane. Pamiętaj jednak, aby zawsze porozmawiać z dzieckiem o tym, co przeczytało. Dużym ułatwieniem może się okazać odsłuchiwanie audiobooków, przy jednoczesnym śledzeniu tekstu lektury. Istnieją także specjalne książki dla dzieci z dysleksją, które charakteryzują się większą czcionką, jednoznacznymi ilustracjami, a na marginesach mają objaśnienia trudniejszych wyrazów.

Ćwiczenia językowe

Szczególnie pomocne w czytaniu i pisaniu są ćwiczenia językowe polegające na tworzeniu rymów wyrazowych i podawaniu wyrazów rozpoczynających się na tą samą literę. Są to proste i zabawne ćwiczenia, które można przeprowadzać z dzieckiem na przykład podczas podróży do szkoły. Dedykowany dobór ćwiczeń powinien być uzgodniony z terapeutą.

Samoocena i motywacja

Pamiętaj, że wszystkie Twoje działania powinny skupiać się wokół utrzymywania wysokiej samooceny dziecka i motywowania go do nauki. Widząc różnice w wykonywaniu pewnych aktywności między dzieckiem a rówieśnikami, maluch może łatwo zniechęcić się przez co objawy dysleksji mogą się pogłębić. Podkreślaj mocne strony dziecka. Staraj się rozwijać jego zainteresowania. Zadbaj o poczucie bezpieczeństwa, bezwarunkowej akceptacji i nieustane wsparcie. Jednocześnie buduj w dziecku odporność na stresujące sytuacje. Niestety nie można ich uniknąć, ale można im dobrze zaradzić, jeśli maluch ma wsparcie w rodzicach i świadomość swoich mocnych stron.